สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เดอะ กรีน บีช รีสอร์ท

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ถ้ำพระยานคร

ถ้ำแก้ว

ถ้ำไทร

จุดชมวิวเขาแดง

ล่องเรือชม กุ้งหลินแห่งสามร้อยยอด ณ คลองเขาแดง

วัดหุบตาโคตร

เกาะโครัม

บริเวณปากน้ำปราณบุรี และอำเภอปราณบุรี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ถนนคนเดิน ตลาดเก่าปราณบุรี

ทริป2 วัน 1 คืน
วันแรก รายละเอียด
14:00 เช็คอินที่ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท
15:00 นมัสการ หลวงพ่อปู่ทวด, หลวงพ่อโต และพ่อปู่สามร้อยยอด ณ วัดหุบตาโคตร
16:00 ล่องเรือขม กุ้ยหลินแห่งสามร้อยยอด ณ คลองเขาแดง
17:30 พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท
19:00 เดินเล่น ชมบรรยากาศเก่า ณ ถนนคนเดิน ตลาดเก่าปราณบุรี (เปิดเฉพาะวันเสาร์นะคะ)
วันที่สอง รายละเอียด
7:00

รับประทานอาหารเช้า ที่เดอะกรีนบีชรีสอร์ท

8:30 ออกเดินทางสู่ ถ้ำพระยานคร
11:30 กลับเช้าสู่ที่พัก เตรียมตัวสำหรับเช็คเอาท์
12:00 เช็คเอาท์ที่เดอะกรีนบีชรีสอร์ท

หมายเหตุ : ทริป2 วัน 1 คืน นี้เป็นเพียงการแนะนำการท่องเที่ยว บริเวณเดอะกรีนบีชรีสอร์ทเท่านั้น ทางรีสอร์ทไม่มีการรับจัดทริปนะคะ

ทริป3วัน 2คืน
วันแรก รายละเอียด
14:00 เช็คอินที่ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท
15:00 นมัสการ หลวงพ่อปู่ทวด, หลวงพ่อโต และพ่อปู่สามร้อยยอด ณ วัดหุบตาโคตร
16:00 ล่องเรือชม กุ้ยหลินแห่งสามร้อยยอด ณ คลองเขาแดง
17:30 พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท
19:00 เดินเล่น ชมบรรยากาศเก่า ณ ถนนคนเดิน ตลาดเก่าปราณบุรี (เปิดเฉพาะวันเสาร์นะคะ)
วันที่2 รายละเอียด
7:00

รับประทานอาหารเช้า ที่เดอะกรีนบีชรีสอร์ท

8:30 ออกเดินทางสู่ ถ้ำพระยานคร
12:00 พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท
15:00 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี
18:00 ทานอาหารเย็น ณ บริเวณปากน้ำปราณบุรี
วันที่3 รายละเอียด
7:00 รับประทานอาหารเช้า ที่เดอะกรีนบีชรีสอร์ท
8:00 ออกเดินทางสู่ ถ้ำแก้ว และถ้ำไทร
11:30 กลับเช้าสู่ที่พัก เตรียมตัวสำหรับเช็คเอาท์
12:00 เช็คเอาท์ที่เดอะกรีนบีชรีสอร์ท

หมายเหตุ: ทริป3วัน 2คืน นี้เป็นเพียงการแนะนำการท่องเที่ยว บริเวณเดอะกรีนบีชรีสอร์ทเท่านั้น ทางรีสอร์ทไม่มีการรับจัดทริปนะคะ